Vytisknout tuto stránku

Podmínky poskytování sociální služby v Krizovém centru Ostrava, z.s. (dále KCO)

 

  • Sociální službu poskytuje KCO, na adrese Ruská 29, Ostrava – Vítkovice a v případě terénní formy poskytování služeb v přirozeném prostředí klienta.
  • KCO poskytuje služby Krizová pomoc dle ustanovení § 60 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
  • Sociální služby jsou poskytovány nepřetržitě (nepřetržitá je i provozní doba KCO).
  • Základní rozsah a průběh poskytování služeb je sjednán na úvodní konzultaci a v dalších konzultacích je rozsah a průběh služeb dále zpřesňován.
  • Služba je poskytována bezplatně.
  • Z jednotlivých konzultací je pořizován zápis. Pokud klient nechce sdělovat svá osobní data, má právo zůstat v anonymitě (to neplatí u pobytové formy poskytování služeb).
  • Doba platnosti smlouvy, způsob jejího ukončení a výpovědní důvody jsou klientům sdělovány v rámci konkrétního průběhu služby po dohodě s těmito osobami.
  • Klient má právo smlouvu vypovědět kdykoli, bez udání důvodů.

Přijetím výše uvedených podmínek uzavírají klienti s KCO (konkludentě - faktickým jednáním) ústní smlouvu o poskytování sociálních služeb.