Přijetím výše uvedených podmínek uzavírají klienti s KCO (konkludentě - faktickým jednáním) ústní smlouvu o poskytování sociálních služeb.