Krizové služby:
http://www.krizovaintervence.cz/linky.html
http://www.remedium.cz/
http://www.volny.cz/spirala.cki
http://www.csspraha.cz/

Organizace poskytující sociální a zdravotní služby:
http://www.css-ostrava.cz/
http://www.crpdz.cz/
http://www.ddz.cz/
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.ostrava.caritas.cz/
http://www.prorodiny.cz/
http://www.armadaspasy.cz/ostrava/
http://www.capz.cz
http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/
http://www.cmhcd.cz
http://www.fokus-cr.cz

Jiné:
http://portal.mpsv.cz/
http://www.kpostrava.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.ostrava.cz/
http://www.moap.cz/