Vedoucí zařízení:

Zástupce vedoucího:

Řeší záležitosti managementu, organizace, personální oblasti a technického zabezpečení Krizového centra. Do kompetence vedoucího zařízení spadá také řešení stížností na kvalitu poskytované péče ze strany klientů.


Pracovníci pro přímou péči:

Odborný vedoucí:

Psycholog:

Krizoví a sociální pracovníci:

Interní zaměstnanci:


Externí zaměstnanci:

Tito pracovníci zabezpečují nepřetržitý provoz centra. Zodpovídají za průběh služby poskytované klientům centra. Vedou intervence a individuální pohovory, ranní a večerní setkání. Přijímají stížnosti i kladné podněty ze strany klientů.