Vytisknout tuto stránku

Konference


Během září 2015 Krizové centrum Ostrava, z.s. oslavilo 10 let od zahájení svého provozu na ulici Nádražní v Ostravě Přívoze. Vrámci oslav tohoto krásného jubilea se zaměstnanci rozhodli, kromě přesunu na nové pracoviště na ulici Ruskou  v Ostravě Vítkovicích, uspořádat konferenci Budoucnost krizové pomoci.

Konference proběhla dne 21.9.2015 na VOŠ Sociální v Ostravě a účastnilo se jí téměř 150 lidí.

Věříme, že všichni účastníci odcházeli spokojeni, motivováni a obohaceni o nové informace, kterých bylo na konferenci opravdu spousty - a to jak během samotných přednášek, tak i vsouběžných workshopech, zaměřených na reformu psychiatrické péče a terénní krizovou pomoc.

Děkujeme všem zúčastněným, přednášejícím, organizátorům a převážně sponzorům (Portaflex s.r.o., VZP ČR, Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Ostrava) a dalším organizacím, které se podílely na skvělém průběhu celého konferenčního dne.

Příspěvky jednotlivých přednášejících jsou vám k dispozici níže.

Fotografie z konference

Program konference Budoucnost krizové pomoci

10 let Krizového centra Ostrava - Bc. David Tichý, Dis.

Současnost a budoucnost krizové intervence z pohledu HZS ČR - plk. PhDr. Zuzana Dittrichová

Současnost a budoucnost krizové pomoci z pohledu Policie ČR - kpt. PhDr. Zuzana Baranová

SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENČNÍ SLUŽBY V ČR - PhDr. Lukáš Humpl

CESTA OBČANA KRAJINOU NEŠTĚSTÍ aneb ROLE NA RO/ZCESTÍ - PhDr. Bohumila Baštecká