Vytisknout tuto stránku

Aktuality

12.11.2012

Konference o krizové intervenci


Jaký je systém krizové pomoci v České republice - co funguje, co chybí a jaká jsou doporučení pro poskytovatele krizových služeb - bylo ústředním tématem konference, kterou uspořádalo Občanské sdružení Remedium ve dnech 30. a 31. října 2012 v hotelu Olšanka. Této konference se účastnili 3 pracovníci Krizového centra Ostrava. Bc. David Tichý měl aktivní příspěvek v rámci bloku o Komunitní psychiatrii.
Kategorie: Obecné
Zaslal: admin

Dvoudenní konference o krizové intervenci byla určena především pro pracovníky v pomáhajících profesích. Ti se vedle panelových diskusí např. o komunitní psychiatrii, vzdělávání v krizové intervenci nebo etice v rámci poskytování krizové pomoci mohli zúčastnit také workshopů a interaktivních seminářů o domácím násilí, práci s dětmi a dospívajícími, či s dítětem v krizi na telefonu, práce se sebevražedným klientem.

Organizátoři přislíbili opakování konference v dalších roce.


 

Foto: Monika Otmarová