Vytisknout tuto stránku

Aktuality

14.7.2010

Zpráva o činnosti krizového centra Ostrava při povodních 2010


V rámci Krizového centra Ostrava, o.s. působí tým pracovníků, kteří poskytují psychosociální pomoc lidem v terénu. Tento Terénní tým má za sebou bohaté zkušenosti, které získal při zasahování u složitých situací, jako jsou hromadná neštěstí a povodně, ke kterým došlo v Moravskoslezském kraji v období posledních několika let.
Kategorie: Obecné
Zaslal: admin

Své zkušenosti mohli pracovníci zúročit i během povodní a následných sesuvů půdy, které se udály v květnu tohoto roku.

Činnost Terénního týmu Krizového centra Ostrava, o.s., započala 19.5.2010 a to zmapováním situace na Novojičínsku, kde došlo k povodním v loňském roce. V  rámci této práce šlo především o to, zmapovat aktuální situaci, kontaktovat místní obyvatele a zjistit možná psychická ohrožení, která se mohla projevit v důsledku oživení vzpomínek a traumat prožitých před rokem.

Dále Terénní tým působil v povodňových oblastech Dětmarovice, Antošovice, Koblov, Bohumín a okolí, také v místech, kde došlo k sesuvům půdy a lidé byli převážně nuceni opustit své domovy v Dolních Domaslavicích, Havířově a Hrčavě.

Sedmičlenný tým strávil v terénu během květnových povodňových událostí asi 180 hodin a poskytl intervenci 70 klientům v místech nejvíce zasažených touto přírodní katastrofou. Práce Terénního týmu Krizového centra Ostrava, o.s. probíhala ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi a Českým červeným křížem.

Krizové centrum Ostrava, o.s. bude zabezpečovat střednědobou a dlouhodobou psychosociální pomoc, v horizontu několika týdnů a měsíců.